Tarımsal Danışmanlık

AMAÇ

Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.

HEDEF

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart,verimlilik,sermaye,rekebet,Pazar,sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri, bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı, bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.

Devamı

FAYDALI BAĞLANTILAR

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Tarım Kanunu – 5488 (25 Nisan 2006 tarih ve 26149 Sayılı RG)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik. (08.09.2006 tarih ve 22283 sayılı RG)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik. Değişikliği (08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı RG)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2015/19 Sayılı)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2017/34 Sayılı)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2018/42 Sayılı)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2019/49 Sayılı)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2020/35 Sayılı)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2021/39 Sayılı)

Malatya İli Tarımsal Yatırım Rehberi

Tarımsal Destekler Bülteni

Toprak Analizi Nasıl Yapılmalı

Kayısı Yetiştiriciliği

Kayısıya ait Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

Organik Tarım

Malatya İli 2018-2019 Yılı TYDD Programında Yer Alan Problem Analizi ve Öncelik Sıralaması ve Çözüm Yolları 1

Malatya İli 2018-2019 Yılı TYDD Programında Yer Alan Problem Analizi ve Öncelik Sıralaması ve Çözüm Yolları 2

HİZMETLERİMİZ

İyi Tarım

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) FAO tarafından, "tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanmaktadır. İyi Tarım Uygulamalarının amacı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek üretimin yapılmasıdır.

Devamı
Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti

Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Sulama Sistemleri, Tarım Binaları, Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, Tarım Makineleri, Devlet Teşvikleri hakkında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Devamı
Organik Tarım

Organik Tarım Uygulamaları

Biyolojik, ekolojik, bio gibi farklı kelimelerle tanımlanan "Organik Tarım", tarımsal üretimde artan kimyasal gübre ve ilaç kullanımının doğa ve insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin ve ticari problemlerin aşılmasında bir alternatif yöntem olarak doğmuştur.

Devamı

Bilgilendirme maillerimizin ulaşmasını istiyorsanız lütfen mail listemize kaydolun..

 
 
Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır Tasarım Egasis & pFind Goodies